website templates free download
Mobirise


Presveto Srce Isusovo - smiluj nam se!
»I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«
 Lk 12, 40

Mobirise

Nedjeljno razmišljanje

Kratko razmišljanje uz nedjeljno evanđelje

Mobirise

Župni oglasi

Tjedni oglsai

Mobirise

Raspored misa i misne nakane

kroz tekući tjedan

Mobirise

Župna kateheza

Raspored i obavijesti za župnu katehezu, kada je župna kateheza, roditeljski sastanci...

Mobirise

Pobožnost Presvetome Srcu Isusovu

Sve o pobožnosti, kratke molitve, devetnica

Pratite nas

© Župa Presvetoga srca Isusova Karlovac 2018. - Sva prava pridržana