Upisivanje misnih nakana: zadnji tjedan u mjesecu upisujemo za mjesec unaprijed. Sv. misa jest najveća svetinja koju mi vjernici imamo i zato se prema misnim nakanama tako i odnosimo. Svećenik može imati jednu misnu nakanu i za nju primiti određenu intenciju koju je propisao mjesni biskup za svoju nad/biskupiju. Ostale nakane koje su skupne ili zajedničke svaki svećenik je dužan poslati u nadbiskupiju. Na vrijeme upišite svoje nakane da budu na listiću.

Raspored svetih misa i misne nakane kroz tjedan
Raspored svetih misa i misne nakane kroz tjedan
Raspored svetih misa i misne nakane kroz tjedan
Raspored svetih misa i misne nakane kroz tjedan

Adresa:
M. Držića 2
47000 Karlovac

Email:
zupa.karlovac2@zg-nadbiskupija.hr

Telefon:
+385 (0) 47 414 633 

Kunski račun:
HR1824 0000 8119 0233 189
Devizni račun:
HR5224 0000 8101 1111 116

© Župa Presvetoga srca Isusova Karlovac 2021. - Sva prava pridržana

Website Building Software