Župne obavijesti

Ženidbeni navještaj u župi prebivališta:
1. Davor Jurišić, sin Mirka i Dubravke r. Babić, K. Zvonimira 14, župa Novi Centar i Ana Pendeš, kći Ante i Danice r. Jurišić, Cerovac Vukmanički 92b, župa Vukmanić. Žele se vjenčati 29.08.2020. u našoj župi.
2. Jan Černošek, sin Željka i Nataše r. Nastav, T. Smičiklasa 18b, župa Novi Centar i Sanja Janžek, kći Miodraga i Bogdanke r. Ožegović, A. Hebranga 16 b, župa Novi Centar. Žele se vjenčati 05.09.2020. u našoj župi.
3. Ivan Jović, sin Radislava i Snežane r. Mrđa, D. Pokuplje 58a, župa Hrnetić i Marija Crnjac, kći Franje i Ljubice r. Šimičević, B. Kašića 4, župa Novi Centar. Žele se vjenčati 12.09.2020. u našoj župi.
4. Andrija Vukošić, sin Ranka i Milke r. Rigljan, K. Zvonimira 14, župa Novi Centar i Klaudija Jurišić, kći Ivice i Dobrile r. Kolak, K. Zvonimira 3a, župa Novi Centar. Žele se vjenčati 12.09.2020. u našoj župi.


Vjenčanja:
Upisani mladenci za vjenčanje u našoj župi u mjesecu rujnu i listopadu, neka se jave župniku radi postupka, da na vrijeme donesemo i ispunimo potrebno za sakramenat ženidbe.

Slavlja sakramenta krštenja i vjenčanja, odvijat će se u našoj župi onako kako će biti potrebno da se ispoštuju sve mjere koje će tada biti na snazi. Tu se prvenstveno misli na broj sudionika slavlja i ponašanje svih zajedno. Pratimo situaciju i poštivajmo propise, čuvajući jedni druge.  

© Župa Presvetoga srca Isusova Karlovac 2020. - Sva prava pridržana