Župni tjedni listić

Ovdje možete preuzeti bilo koji broj župnog listića u PDF formatu

Godina 9
2021./2022.

Godina 8
2020./2021.

Godina 7
2019./2020.

Godina 6
2018./2019.

Godina 5
2017./2018.

Godina 4
2016./2017.

Godina 3
2015./2016.

Godina 2
2014./2015.

Godina 1
2013./2014


Godina 10
2022./2023.


Godina 9
2021./2022.


Godina 8
2020./2021.


Godina 7
2019./2020.


Godina 6
2018./2019.


Godina 5
2017./2018.


Godina 4
2016./2017.


Godina 3
2015./2016.


Godina 2
2014./2015.


Godina 1
2013./2014.

Adresa:
M. Držića 2
47000 Karlovac

Email:
zupa.karlovac2@zg-nadbiskupija.hr

Telefon:
+385 (0) 47 414 633 

Kunski račun:
HR1824 0000 8119 0233 189
Devizni račun:
HR5224 0000 8101 1111 116