Roditelji odlučuju zajedno s djecom da li žele svoju vjeru ispovijedati i svjedočiti. Nitko se ne može natjerati da bude Kristov učenik, niti da ide u crkvu. Svaki vjernik ima svoja prava ali i svoje dužnosti.

Djeca koja se ispišu iz vjeronauka u školi,
ne mogu pristupiti pripravi i primanju sakramenata u župi.

Vjera je stvar izbora i sloboda, u crkvu nitko ne mora ići.

Biti vjernik znači živjeti s Kristom. 

Želimo svima dobrodošlicu i molimo za sve Božji blagoslov.

Adresa:
M. Držića 2
47000 Karlovac

Email:
zupa.karlovac2@zg-nadbiskupija.hr

Telefon:
+385 (0) 47 414 633 

Kunski račun:
HR1824 0000 8119 0233 189
Devizni račun:
HR5224 0000 8101 1111 116

© Župa Presvetoga srca Isusova Karlovac 2021. - Sva prava pridržana

AI Website Generator