Početak župne kateheze

U nedjelju, 19.09.2021. biti će zaziv Duha Svetoga za svu školsku djecu. Pozivamo sve koji žele započeti s Božjim blagoslovom ovu novu školsku godinu. Za prvopričesnike i roditelje sv. misa je u 12,15 sati, a za krizmanike i roditelje sv. misa je u 17,00 sati. Tada će djeca dobiti upisnice za sakramente koje će ispunjene sa svim podacima vratiti u nedjelju 26. rujna kod svetih misa. Naravno, pozvana su i sva druga školska djeca kod svete mise u 9,00 sati. Neka nas Duh Sveti sve potakne da s Bogom započnemo novo darovano vrijeme u kojem ćemo rasti i postajati bolji ljudi.

Župna kateheza za prvopričesnike i krizmanike

Kateheza za prvopričesnike 

Kateheza za krizmanike


Djeca koja se ispišu iz vjeronauka u školi, ne mogu pristupiti pripravi i primanju sakramenata u župi.

Vjera je stvar izbora i sloboda, u crkvu nitko ne mora ići.

Biti vjernik znači živjeti s Kristom. 

Župna kateheza za druge i sedme razrede

• Učenici drugih razreda

• Učenici sedmih razreda 

Adresa:
M. Držića 2
47000 Karlovac

Email:
zupa.karlovac2@zg-nadbiskupija.hr

Telefon:
+385 (0) 47 414 633 

Kunski račun:
HR1824 0000 8119 0233 189
Devizni račun:
HR5224 0000 8101 1111 116