free portfolio site templates

Župna kateheza za prvopričesnike i krizmanike

Kateheza za prvopričesnike započinje u mjesecu rujnu.

Kateheza za krizmanike započinje u mjesecu rujnu

Župna kateheza za druge i sedme razrede

Župna kateheza započinje u mjesecu rujnu.

Župna kateheza započinje u mjesecu rujnu.

© Župa Presvetoga srca Isusova Karlovac 2018. - Sva prava pridržana