Župna kateheza za prvopričesnike i krizmanike

Kateheza za prvopričesnike SUBOTOM
09:00 sati - OŠ Grabrik 3a, 3b i
OŠ Braće Seljan
11:00 sati - OŠ Grabrik 3c i 3d i
OŠ Dubovac.

Slavlje sakramenta Prve pričesti biti će 26. travnja 2020. godine u 11:00 sati. 

Kateheza za krizmanike
NEDJELJOM
Nakon mise u 10:30 sati.

Slavlje sakramenta sv. Potvrde biti će 19. travnja 2020. godine u 10:30 sati.

Župna kateheza za druge i sedme razrede

• Svaki susret će biti naknadno obaviješten

• Učenici sedmih razreda imaju župnu katehezu subotom
09:00 -10:00 sati.

© Župa Presvetoga srca Isusova Karlovac 2020. - Sva prava pridržana