create a website

• 17.04.2019. susret roditelja prvopričesnika u našoj župnoj crkvi u 19:00 sati. Svi obavezno doći. 


• Važno za krizmanike: ispiti za krizmanike – 23.04. 8a Grabrik, 24.04. 8b Grabrik, 29.04. 8c Grabrik, 30.04. 8d Grabrik, 02.05. Dubovac i B. Seljan. Svi termini za ispite krizmanika počinju u 19 sati za svaki termin.

Župna kateheza za prvopričesnike i krizmanike

Prvopričesnici imaju kateheze:
Subotom

09:00 – 10:00 sati 
3.a. i 3.b. OŠ Grabrik i
Braće Seljan

11:00 – 12:00 sati
3.c. i 3.d. OŠ Grabrik i Dubovac

• Slavlje Prve Pričesti u našoj župi biti će 28.04.2019. u 11:00 sati

Molim da djeca prvopričesnici dolaze redovito na vjeronauk i svete mise, jer bez redovitosti nema dostatne priprave za sakramente. 

Krizmanici imaju kateheze:


ponedjeljak u 19:30 sati
četvrtak u 19:30 sati

• Slavlje Sv. Potvrde u našoj župi biti će 12.05.2019. u 10:30 sati

Molim da krizmanici dolaze redovito na vjeronauk i svete mise, jer bez redovitosti nema dostatne priprave za sakramente. 

Župna kateheza za druge i sedme razrede

Za svaki susret biti ćete na vrijeme obaviješteni.

Vjeroučenici sedmih razreda, imaju župnu katehezu subotom (kako je dogovoreno) i nedjeljom nakon mise u 10:30 sati.

© Župa Presvetoga srca Isusova Karlovac 2018. - Sva prava pridržana