Župa Presvetog Srca Isusova u Karlovcu osnovana je 7. travnja 1981. godine dekretom zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Kuharića. Ova župa je nastala rasčlanjenjem župe Karlovac - Švarča i župe Karlovac - Dubovac. Prvi privremeni upravitelj župe bio je mons. Ferdinanad Vražić, župnik župe sv. Franje Ksaverskog Karlovac - Švarča i dekan Karlovački. Nakon njega, 1985. godine, župu preuzima vlč. Josip Zidarić koji djeluje u župi do svoje smrti 07. rujna 2003. U župi djeluju i pomažu časne sestre Klanjateljice Krvi Kristove.

Prvi liturgijski prostor i traženje lokacije za novu crkvu

Već za vrijeme Ferdinanda Vražića traži se prostor za liturgijski život. Tako je služena prva misa na području župe u prostoru obitelji Plavetić što je odmah zabranjeno. Unatoč zamolbama još nije došao čas za to. Ipak nazire se nova mogućnost kada se kupila kuća s dvorišnom radionicom od obitelji Kozarić u Senjskoj 58. Dolaskom novog župnika adaptira se prostor i započinje djelavanje nove župe u vlastitim prostorima. Kuća je preuređena za potrebe župnog dvora, a radionica za crkvu. Tako je prva sv. misa bila 13. svibnja 1985. godine, na blagdan Bl. Djevice Marije Fatimske, čiji se blagdan u našoj župi slavi na osobit način.

U vrijeme vlč. Josipa Zidarića traži se lokacija za novu crkvu, jer župa djeluje u neprimjerenim prostorima. Dolaskom demokracije župljanima je omogućeno imati sv. mise u Domu Hrvatske vojske (danas poznatiji kao dom OS RH „Zrinski“).

Sve više se aktualiziralo i pitanje mjesta za novu crkvu. Konačno je gradska vlast na čelu s gradonačelnikom g. Ivanom Benićem donijela dugo očekivanu odluku 29. siječnja 1991. godine. Župi je dodijeljeno zemljište ispred tadašnjeg doma JNA – danas doma OS RH „Zrinski“. Župa je formalno-pravno to zemljište kupila i uknjižila kao crkveno vlasništvo u zemljišne knjige. Dobivši lijepu lokaciju u Novom centru započinje gradnja crkve i pastoralnog centra. Župniku pomažu đakoni: Marijan Kušenić, Robert Mokri i Dražen Karačić.

Za gradnju nove crkve i pastoralnog centra prihvaćen je rad inženjera arhitekture g. Aleksandra Bašića. Kvadratne stranice u koje je upisan tlocrt crkve dužine su 25 m, a stranice kvadrata u kojem su dva sukladna objekta župnog dvora s unutrašnjim dvorištem dužine su 28.5 m. Prema prihvaćenom projektu ukupna površina crkvenog prostora iznosi 800 m². od čega na glavnu dvoranu ide 500 m² a kapelu 80 m². Ostalo su površine sakristije, kora, spremišta i ulaznog trijema. Visina crkve do sljemena iznosi 14 m, a visina zvonika bez križa 40 m. Zvonik je oblikovan u duhu ranoromaničkih zvonika karlovačkog područja (kvadratična baza zarotirana u osmerostrano plohu u višim kutovima).

„Kapa“ zvonika oponaša „kapu“ porušene crkve sv. Ćirila i Metoda u Karlovcu. Arhitektonsko rješenje pastoralnog centra predvidjelo je dva razdijeljenja sadržaja (župni dvor i vjeronaučno laički objekt) povezana nutarnjim dvorištem 10x10 m, ukupne površine 230m². Među vjeronaučno-laičkim prostorijama središnji prostor zauzima velika polivalentna dvorana s fleksibilnim pregradama namijenjena većim župnim susretima. Ukupna površina svih objekata, crkve i pastoralnog centra iznosi 1570 m², a ukupna vrijednost ovoga projekta procijenjena je na oko 8.5 milijuna kuna.

Prva misa polnoćka u novoj crkvi slavila se 1999. godine. U tome veliki napor ulaže vlč. Josip Zidarić.

Ukratko za vrijeme župnika Zidarića:

21. rujna 1997. kardinal Franjo Kuharić blagoslovio je kamen temeljac za novu crkvu.

09. travnja 2000. pomoćni zagrebački biskup Josip Mrzljak blagoslovio je župnu crkvu.

09. lipnja 2002. g. zagrebački nadbiskup Josip Bozanić ju je posvetio. 

vlč. Norbert Ivan Koprivec

Nažalost župnik Josip Zidarić umire 07. rujna 2003. godine u 51. godini života.
Nakon smrti župnik Zidarića u župu dolazi novi župnik vlč. Norbert Ivan Koprivec. Nastavljaju se radovi u crkvi. Dovršen je pod, kupljene su klupe, lusteri i dovršava se pastoralni centar. Župniku pomažu đakoni: Damir Ocvirk, Kristijan Brajković, Saša Jozić, Vlado Letinčić, Ante Barišić i Marko Princ, a 2010. godine u župu dolazi i prvi župnik vikar vlč. Branko Risek.

Župnik Norbert Ivan Koprivec seli iz Senjske ulice 58 u nove prostore Pastoralnog centra 12. travnja 2008. godine.

Novo sjedište župe je od tada u ulici Marina Držića 2. 

vlč. Dražen Karačić

Dana 18.08.2013. godine župljani su se oprostili od vlč. Norbeta Ivana Koprivca, a u župu je odlukom kardinala Josipa Bozanića došao novi župnik Dražen Karačić. Župnik Dražen nastavlja sa uređenjem crkve i pastoralnog centra. Crkva dobiva vitraje, pastoralni centar se uređuje za održavanje zaručničkih tečajeva, kateheze... Uređuje se okoliš crkve, pa zahvaljujući donatorima, dobivamo veliki parking i uređeni nogostup. U dosadašnjem radu na novoj župi vlč. Draženu pomagao je đakon Josip Čulig, kapelan Ivan Zovko te mr. Vlado Mikšić.
Od 2015. godine, na župi djeluje svećenik u mirovini, mons. Ferdinand Vražić.

Adresa:
M. Držića 2
47000 Karlovac

Email:
zupa.karlovac2@zg-nadbiskupija.hr

Telefon:
+385 (0) 47 414 633 

Kunski račun:
HR1824 0000 8119 0233 189
Devizni račun:
HR5224 0000 8101 1111 116

© Župa Presvetoga srca Isusova Karlovac 2021. - Sva prava pridržana

No Code Website Builder