ZARUČNIČKI TEČAJ

Termini za zaručnički tečaj:

• 2. do 5. ožujka 2020. u 19.30
• 4. do 7. svibnja 2020. u 19.30

Prijaviti se na mail župe: ime i prezime zaručnika, adresa i župa zaručnika i termin za koji se žele upisati. Cijena za jedan par (zaručnik i zaručnica jest 100,00 kn)

Svi susreti održavaju se u pastoralnom centru župe Presvetog Srca Isusova, M. Držića 2, 47000 Karlovac, s početkom u 19:30 sati.


mail župe: zupa.karlovac2@zg-nadbiskupija.hr

© Župa Presvetoga srca Isusova Karlovac 2020. - Sva prava pridržana