ZARUČNIČKI TEČAJ
za karlovački dekanat

Termini za zaručnički tečaj:
Zaručnički tečajevi se održavaju u Pastoralnom centru župe Presvetog Srca Isusova, M. Držića 2 u Karlovcu, s početkom u 19:30 sati.

§ 15. do 18. siječnja 2024. u 19.30 sati
§ 4. do 7. ožujka 2024. u 19.30 sati
§ 6. do 9. svibnja 2024. u 19.30 sati

 
Prijaviti se možete direktno na mail župe (zupa.karlovac2@zg-nadbiskupija.hr) te navesti: ime i prezime, adresa i župa zaručnika i zaručnice, te broj telefona (dovoljno je od jednoga) i termin za koji se žele upisati.
Cijena za jedan par (zaručnik i zaručnica jest 15,00 €)

Uredovno vrijeme župnog ureda: radnim danom poslije sv. Mise u 18 sati.
Telefon: 047/414 633 

Adresa:
M. Držića 2
47000 Karlovac

Email:
zupa.karlovac2@zg-nadbiskupija.hr

Telefon:
+385 (0) 47 414 633 

Kunski račun:
HR1824 0000 8119 0233 189
Devizni račun:
HR5224 0000 8101 1111 116

© Župa Presvetoga srca Isusova Karlovac 2021. - Sva prava pridržana