how to make your own website for free

ZARUČNIČKI TEČAJ

Termini za zaručnički tečaj:

• 06.-09. svibnja 2019.

Svi susreti održavaju se u pastoralnom centru župe Presvetog Srca Isusova, M. Držića 2, 47000 Karlovac, s početkom u 19:30 sati.

Zainteresirani, za prijavu neka se jave na telefon 047/ 414-633; ili na
mail župe: zupa.karlovac2@zg-nadbiskupija.hr

Ženidbeni navještaj

1. Robert Španić, sin Stjepana i Mire r. Kvaternik, Jelaši 9, župa Kamensko i Nikolina Kalić, kći Dragana i Milke r. Vuković, M. Vrhovca 11, župa Novi Centar. Žele se vjenčati 27. travnja 2019.

2. Luka Ivković, sin Radivoja i Emice r. Pongrac, Luščić 8, župa Novi Centar i Petra Novaković, kći Vladimira i Karmen r. Bočić, Abela Lukšića 4, župa Centar. Žele se vjenčati 27. travnja 2019.

3. Matija Spudić, sin Darka i Jadranke r. Radičević, V. Jelsa 15, župa Hrnetić i Jelena Knapić, kći Vladimira i Jadranke r. Čordašev, M. Držića 7, župa Novi Centar. Žele se vjenčati 04. svibnja 2019.

4. Zoran Basarić, sin Dušana i Jelene r. Magdić, Cerovac Vukmanićki 11a, župa Vukmanić i Tihana Bekić, kći Dubravka i Ljiljane r. Puž, Luščić 6c, župa Novi Centar. Žele se vjenčati 01. lipnja 2019.

5. Renato Pavlić, sin Predraga i Snježane r. Sikavica, M. Držića 3, župa Novi Centar, Ena Smajić, kći Zijada i Jasminke r. Prusac, K.P. Krešimira 6, župa Novi Centar. Žele se vjenčati 01. lipnja 2019.  

© Župa Presvetoga srca Isusova Karlovac 2018. - Sva prava pridržana