Župni tjedni listić

Ovdje možete preuzeti bilo koji broj župnog listića tekuće pastoralne godine u PDF formatu

Klikom na godinu preuzimate sve listiće izašle dotične godine u zip datoteci

Godina 11
2023./2024.

Adresa:
M. Držića 2
47000 Karlovac

Email:
zupa.karlovac2@zg-nadbiskupija.hr

Telefon:
+385 (0) 47 414 633 

Kunski račun:
HR1824 0000 8119 0233 189
Devizni račun:
HR5224 0000 8101 1111 116

© Župa Presvetoga srca Isusova Karlovac 2021. - Sva prava pridržana

AI Website Generator