Da bi se jasnije označio dar Duha Svetoga, vrlo je rano uz polaganje ruku dodano i mazanje mirisavim uljem (krizmom). To mazanje tumači i naziv “kršćanin”, što znači pomazanik, izveden iz imena samoga Krista, koga je “Bog pomazao Duhom Svetim” (Dj10,38).
Potvrđenik ovim pomazanjem prima “biljeg”, pečat Duha Svetoga. Pečat je simbol osobe, znak njezina autoriteta, njezina vlasništva nad određenim predmetom: tako su vojnici bili opečaćeni pečatom svoga vojskovođe i robovi pečatom svoga gospodara; pečat nadalje potvrđuje vjerodostojnost nekog pravnog čina ili neke povelje, što je, u stanovitim uvjetima, čini tajnom.
Upravo taj "biljeg", pečat Duha Svetoga, nedjelju 02. svibnja 2021. godine, 80 mladića i djevojaka primilo je po rukama mons. Tomislava Subotičaneca.
Nažalost zbog posebnih mjera, uzrokovanih pandemijom covid-19 virusa, u crkvi su bili samo krizmanici i njihovi kumovi držeći se strogo propisanih mjera HZJZ-a, dok su roditelji strpljivo pratili misu izvan crkve te im ovim putem veliko hvala na razumijevanju.
Našim krizmanicima želimo da budu svjesni da su primili duhovni znak, Duha mudrosti i razuma, Duha savjeta i jakosti, Duha znanja i pobožnosti, Duha svetoga straha, i da čuvaju što su primili. Bog Otac vas je obilježio svojim znakom, Krist Gospodin vas potvrdio i u vaše srce stavio zalog Duha.
Kao i krst, kojemu je dovršenje, potvrda se daje samo jednom. Potvrda, naime, utiskuje u dušu neizbrisiv duhovni biljeg, “karakter”, koji označuje da je Isus Krist kršćanina obilježio pečatom svoga Duha i zaodjenuo ga snagom odozgo da postane njegovim svjedokom.

© Copyright 2021 župa Presveto Srce Isusovo - Karlovac